Monday, October 1, 2012

PLEIN AIR- AUR KIOSK, LEGARAN SEGGET, JOHOR BAHRU by Taib AUR

Title: PLEIN AIR- AUR KIOSK, LEGARAN SEGGET, JOHOR BAHRU
Year: 2012
Status: For Sale
Price: RM 350.00
Size: 9in x 11in
Medium: Watercolor
Condition: Loose Piece-No Frame
Artist: Taib AUR

No comments: